Wat is tandheelkunde geriatrie?

Geriatrische tandheelkunde is een gespecialiseerd vakgebied gericht op kwetsbare ouderen, voor deze specialisatie heeft een tandarts een tweejarige aanvullende opleiding gevolgd. De tandarts geriatrie doet, net als een reguliere tandarts preventieve en herstellende behandelingen.


Wat doet een tandarts geriatrie?

Oudere mensen hebben soms aangepaste zorg nodig. Zorg die een reguliere tandarts niet altijd kan bieden. Bijvoorbeeld voor patiënten met de ziekte van Parkinson of dementie. De tandarts geriatrie doet net als een reguliere tandarts preventieve en herstellende behandelingen. Het verschil is dat de tandarts geriatrie beschikt over specifieke kennis en ervaring om de geriatrische patiënt optimale mondzorg te bieden. U kunt hierbij denken aan:


  • Kennis van mondzorg problemen die kenmerkend zijn voor ouderen

  • Kennis van de meest voorkomende ziektes bij ouderen en de invloed van deze ziektes op de mondgezondheid

  • Affiniteit en ervaring met het behandelen van (kwetsbare) ouderen 

  • Indien nodig werkt de tandarts geriatrie nauw samen met de huisarts of medisch specialist

  • De praktijk van de tandarts geriatrie is altijd ingericht voor mensen met een rolstoel en/of rollator

Zorg op locatie

Voor patiënten die niet meer in staat zijn om naar de praktijk te komen bieden we zorg op locatie. De tandarts of mondhygiënist komt dan thuis of in het verpleeghuis voor bijvoorbeeld de periodieke controle.


Vergoeding en behandeling

Behandeling door een tandarts valt over het algemeen onder basis- of aanvullende zorgverzekering. Dit geldt ook voor een behandeling bij de tandarts geriatrie. In sommige gevallen kan uw tandarts een machtiging aanvragen voor een speciaal tijdtarief. De tandarts heeft dan ruim de tijd voor de behandeling in alle rust uit te voeren. De behandeling wordt in dat geval volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Eventuele verrichtingen, zoals bijvoorbeeld een vulling, worden niet vergoedt uit de basisverzekering. U kunt altijd bij ons terecht om de mogelijkheden te bespreken. 

Indien u bent opgenomen in een verpleeghuis wordt de tandheelkundige zorg vergoed door de Wet langdurige zorg (WLZ).

Vind uw tandartspraktijk in de buurt

Shape Group 18