Wat is een beugelbehandeling?

Als tanden ver naar voren of scheef staan, kan een behandeling met een beugel ervoor zorgen dat de tanden weer recht komen te staan. Een beugelbehandeling kan ook nuttig zijn wanneer er te weinig ruimte is in het gebit of als tanden en kiezen niet goed op elkaar passen. Een beugelbehandeling, ook wel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door de tandarts-orthodontist of een orthodontist. Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te delen in twee categorieën. De meeste patiënten hebben een combinatie van beide.

  1. Afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken
  2. Afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit.

Behandeling op elke leeftijd

In principe is een beugelbehandeling op elke leeftijd mogelijk. De conditie en het onderhoud van het gebit moeten wel goed zijn. Voor jeugdige patiënten is de beste behandelperiode tussen de tien en vijftien jaar. Op die leeftijd kan de kaakgroei nog worden beïnvloed en kan er gebruik worden gemaakt van de ruimte die vrijkomt tijdens het wisselen.

Duur van de behandeling

Het is vaak lastig om vooraf aan te geven hoe lang een orthodontische behandeling precies zal gaan duren. De reactie van het gebit, de kaken en de mondspieren op de beugelbehandeling is bij iedere patiënt verschillend.

De duur van de behandeling en het resultaat zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • Gebitsontwikkeling
  • Groei
  • Het aanpassingsvermogen van het gebit
  • Het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt

Hoe de behandeling verloopt

De actieve fase
1

De actieve fase

In deze fase worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd met behulp van een beugel. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Vaak is dit een vaste beugel die erop gericht is om de tanden zelf recht te zetten. 

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de beugel waar nodig worden bijgesteld of aangepast. Meestal duurt de actieve beugelbehandeling twee tot drie jaar. Soms is een kortere behandelingsduur mogelijk.

De retentiefase
2

De retentiefase

In de retentiefase wordt het bereikte resultaat zo goed mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel. Na die tijd volgt een retentieperiode van minstens één jaar.

Na de behandeling kunnen tanden nog verschuiven. Dit gebeurt ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen. Uw behandelaar zal u informeren hoe ongewenste verschuivingen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Vind uw tandartspraktijk in de buurt

Shape Group 18